Termalisme IMSERSO

займы на картукредит онлайн

Connectat amb Barcelona

El Balneari de Cofrentes oferix autobús directe des de i fins a la Barcelona Sant Andreu de l’Arenal cada 11 dies. Els balnearis que treballen amb IMSERSO a Espanya estan ubicats sobretot en zones de muntanya on sorgixen les millors aigües miner medicinals. És per això que els millors estan zones lluny de les grans ciutats i en molts casos amb poques esbosses de transport directe. El segon major grup de termalistas del Balneari de Cofrentes procedix de Barcelona i des de fa anys Cofrentes té autobús directe connectat amb Barcelona, estació Sant Andreu de l’Arenal. A més del transport directe, el Balneari té relació des de fa anys amb l’associació d’UDP de Catalunya i la Gent Gran.

El millor balneari mèdic d'Espanya

Si vius a Barcelona capital o prop i estes buscant el millor balneari d’Espanya al millor preu, el nostre autobús directe és el més còmode que trobaràs. A més, podràs disfrutar de les millors instal·lacions i millors servicis amb la nova gran inversió que hem fet per a 2018. A més, nosaltres et gestionem la sol·licitud d’IMSERSO i t’informem de la teua subvenció de forma gratuïta.

Què és el programa IMSERSO BALNEARIS.

El programa d’IMSERSO BALNEARIS és un programa dissenyat pel Ministeri de Sanitat i l’Institut de Majors que té com a objectiu ajudar les pensionistes espanyols a viure amb més salut. Seguint el model de sanitat europea, fa 30 anys que el Ministeri va decidir crear estos programes de viatges per a jubilats que combinaven estades en els hotels balnearis amb tractaments termals.

Què inclou el programa de TERMALISME IMSERSO BALNEARIS

El programa d’IMSERSO BALNEARIS inclou

  • Estades de 12 o 10 dies en els hotels balnearis, amb Pensió Completa (desdejuni, menjar i sopar) ,
  • Allotjament en habitació doble (compartida amb la seua parella o amic i amb possibilitat de reservar individual amb un suplement) .
  • Programa de Tractaments Mèdics, amb una consulta amb el metge el dia d’arribada i 4 tractaments termals diaris (adaptadosa el seu dolor)

A més del programa tradicional d’IMSERSO, a Cofrentes incloem

  • Autobús directe del balneari des de Barcelona Sant Andreu de l’Arenal cada 11 dies i transport des de diferents municipis de Catalunya en funció de grups organitzats. Consulte’ns.
  • Classes diàries amb el metge, on pot preguntar-li els seus dubtes sobre el seu dolor o sobre com envellir millor.
  • 9 hores de programa d’activitats saludables i d’oci; gimnàstica amb entrenadors especialistes en majors, passejos per la muntanya, classes de ball, manualitats, sessions de risoterapia..

Qui pot vindre per l'IMSERSO: requisits i condicions per a apuntar-se

El prorgrama d’IMSERSO Balnearis està dissenyat per a jubilats espanyols amb un pensió Espanyola. Qualsevol persona major de 60 anys que tinga una prestació (o subsidi) social de la SS Espanyola, qualsevol persona major de 65 anys encara que seguisca en actiu o qualsevol pensionista del Sistema de Seguretat Social espanyol. Si la pensió és per viudetat, a més el pensionista haurà de tindre més de 55 anys. A més d’estos requisits, per a tindre dret es té que: (desplegable de condicions) No patir alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència en els establiments, ni patir malaltia transmissible amb risc de contagi. Poder valdre’s per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos.

Aconseguir, de conformitat amb la baremació establida, la puntuació que li permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats. Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola, que residisquen en l’estranger, sempre que perceben una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol i compten amb l’edat exigida en el punt primer, o siguen assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, amb edat igual o superior a seixanta-cinc anys, d’acord amb el que preveu el punt primer apartat d) i, en tots els supòsits, reunisquen la resta dels requisits exigits als usuaris en el punt segon.

També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o, si és el cas, la parella de fet o persona amb què es constituïx una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, sense necessitat que estos reunisquen algun dels requisits exigits en el punt primer i en tot cas, complint els requisits previstos en el punt segon. Així mateix, podran ser adjudicataris de plaça, els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que el torn ho disfruten amb els seus pares i s’allotgen en la mateixa habitació En tot cas, la concessió de places està condicionada a la disponibilitat de les mateixes, per part de l’Imserso, en els establiments termals.

Programa 10 díes - temporada baixa

no enllaça amb l'autobús del Balneari
€313,64 març, abril, maig, octubre i novembre

Programa 10 díes - temporada alta

no enllaça amb l'autobús del Balneari
€343,68 € juny, juliol, agost i setembre

Els preus del Programa Termalisme IMSERSO BALNEARIS estan fixats per l’IMSERSO i es modifiquen lleugerament anualment. El preu correspon a un nivell de qualitat de les instal·lacions mèdiques i hoteleres i a la temporada de l’any (baixa, mitja o alta) . Estos preus estan entre els 200 i 400 euros per programa de 12 dies. Cofrentes està en el nivell més alt de qualitat però ha optat per fixar temporada baixa durant quasi tot l’any, per eixe motiu Cofrentes és un dels balnearis més econòmics de la gamma alta de qualitat.

Calendari d'autobusos des de Barcelona

Salida desde la estación de tren San Andres del Arenal

Horario: salida desde Barcelona a las 15.15h y llegada a las 21.30h al balneario, donde tendremos todo listo para usted.
Vuelta 12 días después con salida del balneario a las 8.30h y llegada a las 2.30h al mismo lugar. Este trayecto incluye pic-nic del balneario.

Cuando reserve su plaza de balneario infórmenos de que quiere venir con nuestro transporte para que le reservemos plaza y le informemos de las condiciones.

Nota: los horarios de transporte se han elegido mediante una encuesta a nuestros usuarios de años anteriores.

01/03/2019 divendres
12/03/2019 dimarts
23/03/2019 dissabte
03/04/2019 dimecres
14/04/2019  diumenge
25/04/2019 dijous
06/05/2019 dilluns
17/05/2019 divendres
28/05/2019 dimarts
08/06/2019 dissabte
19/06/2019 dimecres
30/06/2019  diumenge
11/07/2019 dijous
22/07/2019 dilluns
02/08/2019 divendres
13/08/2019 dimarts
24/08/2019 dissabte
04/09/2019 dimecres
15/09/2019  diumenge
26/09/2019 dijous
07/10/2019 dilluns
18/10/2019 divendres
29/10/2019 dimarts
09/11/2019 dissabte
20/11/2019 dimecres
01/12/2019  diumenge